Zapis na CD-R(W)/DVD-R(W) medij

Aplikacija vam omogoča, da lahko naredite arhivsko kopijo originalnih datotek (brez obrezovanja glede na izbrani format slike) na izmenljive medije CD-R(W) ali DVD-R(W) brez uporabe dodatnih programov drugih avtorjev. Podprta je večina enot za zapisovanje CD-R(W) in DVD-R(W), možnosti tipa zapisovanja vaše enote pa lahko vidite tudi v samem pogovornem oknu.

Postopek:

  • vstavite prazen ali delno zapisan (vendar ne zaključen) medij
  • v kolikor želite, da so predhodni podatki vidni v novi seji izberite "Uvoz zadnje seje"
  • v kolikor ne želite več dopisovati na medij izberite "Zaključevanje medija" (zaključeni mediji so bolj odporni proti poškodbam)
  • kliknite gumb "Potrdi"

© 2010-13 iNeta d.o.o. | Koroška cesta 31, SI-4000 Kranj | info@ineta.si | Pravno obvestilo
Powered by BravoCMS